Ar Novum Riga atbalstu top Mārtiņa Ķibilda raidījuma “Atslēgas” grāmata

Turpinot žurnālista, televīzijas raidījumu autora un vadītāja Mārtiņa Ķibilda ieceri, ir sākts darbs pie viņa veidotā vērienīgā dokumentālā televīzijas raidījuma “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi” satura apkopošanas grāmatā. 50 faktoloģiski un sižetiski aizraujošos stāstos, kas ilustrēti ar plašu foto materiālu klāstu, populārzinātniskā veidā tiks aplūkoti zīmīgākie Latvijas vēstures atslēgas notikumi no 1918. gada līdz mūsdienām. Grāmata būs latviešu, angļu un krievu valodā, un tās prezentācija plānota novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Akcentējot šī projekta aktualitāti izglītībā un kultūrā, ar patiesu lepnumu mūsu fonds kļuvis par tā atbalstītāju. 

Apjomīgais izdevums “Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi” mūsdienīgā un viegli uztveramā veidā stāstīs par nozīmīgākajiem Latvijas vēstures notikumiem simt gados (1918–2018). Jaunā publikācija aicinās ikvienu lasītāju – neatkarīgi no vecuma un vēstures zināšanām – uz kritisku sarunu, lai mazinātu stereotipus par izšķirīgu valsts pagātnes notikumu gaitu un izceltu to būtiskās likumsakarības, kā arī saikni ar šodienu. 


Visi raksti

Nodibinājums "Novum Riga Charitable Foundation”
Reģistrācijas numurs: 40008108111
Adrese: Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010
E-pasts: info@novumriga.org
Tālrunis: (+371) 6728 1383
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram