Please enable JS

Ziņas un publikācijas

ABLV CHARITABLE FOUNDATION: PALDIES!

30.03.2018

2018. gada 29. martā notika Novum Riga Charitable Foundation priekšteča — labdarības fonda ABLV Charitable Foundation — darbības noslēguma pasākums. Tā laikā gan pats fonds, gan arī vairāk nekā 200 fonda partneri izteica pateicību par līdzšinējo sadarbību.

Atbalsta vārdos un sarunās par fonda paveikto varēja sajust, ka liela daļa viesu līdz galam vēl netic, ka fonda darbību tādā formātā, kāds tas bijis līdz šim, nāksies apturēt. Tagad vairums no viņiem būs spiesti meklēt atbalstu citās iestādēs, kurām diemžēl šādu iespēju ir krietni mazāk.

Viesi izteica pateicību fondam, uzsverot to, ka tā dibinātāji Ernests Bernis un Oļegs Fiļs Latvijā faktiski ir izveidojuši mecenātisma pamatus. Īpaši tika atzīmēta viņu virzītā iniciatīva par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja un tā kolekcijas veidošanu. Pateicības vārdus fondam veltīja Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, profesors Kristaps Zariņš un citi. Vissirsnīgākos vārdus fonda dibinātāji vakarā gaitā dzirdēja no cilvēkiem, kuri kādreiz saņēmuši fonda atbalstu: vecākiem, kuru bērni guva iespēju pilnvērtīgi dzirdēt un mācīties vispārizglītojošās skolās, bērnu nometņu dalībniekiem un organizatoriem, māksliniekiem.

Fonds izteica pateicību visiem ziedotājiem, partneriem un, protams, darbiniekiem. Gan viens no fonda dibinātājiem — Ernests Bernis, gan fonda vadītāja Zanda Zilgalve klātesošajiem savās uzrunās atzīmēja, ka nožēlo tikai to, ka šie pateicības vārdi ir jāsaka ne visai patīkamos apstākļos. Ernests Bernis akcentēja, ka bankas darbinieki gāja un turpina iet uz darbu ar lepni paceltām galvām, neskatoties uz tiem pārmetumiem, kas izskanējuši pēdējā laikā. “Es un mūsu darbinieki uz darbu un no darba dodamies ar augstu paceltu galvu. Kopā ar Oļegu vadu šo uzņēmumu 25 gadus un zinu, ko esam un ko neesam darījuši. Un es zinu, ar kādu attieksmi veidojām šo uzņēmumu un ko kopīgi esam paveikuši Latvijai," uzsvēra Ernests Bernis.

Zanda Zilgalve izteica sirsnīgu pateicību fonda dibinātājiem par vēlmi palīdzēt cilvēkiem un interesantiem projektiem, bet fonda valdes loceklis Romans Surnačovs, kura ieguldījumu fonda ikdienas darbībā ir grūti pārvērtēt, norādīja, ka patiesībā labos darbus īsteno tieši cilvēki, kuri saņem fonda palīdzību.

Būtiski, ka atsevišķas programmas tiks turpinātas — fonds ir saņēmis mērķziedojumus, kuri tiks izmantoti atbilstoši noteiktajam mērķim.

"...tas nenozīmē, ka fonds ir beidzis pastāvēt, pat neskatoties uz to, ka tā līdzekļi ir iesaldēti bankā. Mums šobrīd būs ļoti rūpīgi jāizvērtē, cik lielu daļu no iecerētā spēsim turpināt, un kādā veidā soli pa solim atdzimt,"

uzsvēra Ernests Bernis.

11 darba gados fonds ir atbalstījis 353 projektus, piešķirot to realizēšanai gandrīz 5 miljonus eiro. ABLV Charitable Foundation darbība vairākkārtīgi tika novērtēta gan ar vietējā, gan starptautiska mēroga atzinībām. Tomēr vislielāko gandarījumu sniedz pateicības vārdi no tiem, kuru dzīvēs fonds ir ieņēmis būtisku lomu, jo labiem darbiem nav noilguma.

www.ablv.org


Adrese

Elizabetes iela 21A – 104, Rīga

Tālrunis

(+371) 6728 1383