Please enable JS

Kultūras žurnālistika

Atbalstām kvalitatīva satura kultūras žurnālistiku — interviju, rakstu krājumu, publikāciju un sējumu izdošanu

Programmas "Kultūras žurnālistika" mērķis ir kvalitatīvu interviju un sarunu publicēšana ar kultūras un mākslas pārstāvjiem, kā arī rakstu krājumu un sējumu izdošana par laikmetīgo mākslu. Atbalsts tiek sniegts arī citiem nacionālas nozīmes kultūras un izglītojoša satura izdevumiem, kas veicina fonda mērķu sasniegšanu.

Mēs atbalstām rakstu sērijas pašmāju poligrāfijas un interneta izdevumos — avīzēs un žurnālos, apkopojam rakstus, stāstus un intervijas grāmatās vai kultūras un izglītības jomas interneta izdevumos. Liela daļa drukātā formātā publicēto rakstu un interviju, kā arī cita veida materiālu, ir lasāmi arī internetā un pieejami bez maksas.

Programma orientēta uz jebkura vecuma auditoriju. Vienojošais visām vecuma grupām ir interese par laikmetīgo mākslu, pašmāju un ārzemju māksliniekiem, jaunākajām izstādēm un notikumiem Latvijā un pasaulē.

Programmā "Kultūras žurnālistika" ziedojumi tiek piesaistīti visa gada garumā. Ņemot vērā to, ka fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot programmai "Kultūras žurnālistika", ziedotājiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Adrese

Elizabetes iela 21A – 104, Rīga

Tālrunis

(+371) 6728 1383